💢بازدید میدانی فرماندار شهرستان سرباز از روستاهای ندریتی و ملینتان بخش کیشکور

💢بازدید میدانی فرماندار شهرستان سرباز از روستاهای ندریتی و ملینتان بخش کیشکور

💢بازدید میدانی فرماندار شهرستان سرباز از روستاهای ندریتی و ملینتان بخش کیشکور
💢بازدید میدانی فرماندار شهرستان سرباز از روستاهای ندریتی و ملینتان بخش کیشکور

💢بازدید میدانی فرماندار شهرستان سرباز از روستاهای ندریتی و ملینتان بخش کیشکور

◀️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرباز در مورخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ جناب آقای دانش فرماندار شهرستان به همراه آقای ملکرئیسی بخشدار کیشکور، فرمانده بسیج بخش و جمعی از روئسای ادارات شهرستان از روستاهای ندریتی و ملینتان بخش کیشکور، بمنظور بررسی و پیگیری مشکلات روستاهای مذکور بازدید بعمل آوردند.

🌐روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرباز
https://sarbaz.sbportal.ir/
پیام رسان سروش
https://sapp.ir/b.sarbaz

۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ۰۰:۰۱
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرباز |
تاریخ ویرایش خبر : ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۳:۰۱