گزارش تصویری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان سرباز

گزارش تصویری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان سرباز

گزارش تصویری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان سرباز
گزارش تصویری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان سرباز
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
گزارش تصویری راهپیمایی باشکوه روز قدس، همزمان با سراسر کشور در شهرستان سرباز با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»
🌐روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرباز
https://sarbaz.sbportal.ir/
پیام رسان سروش
https://sapp.ir/b.sarbaz
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ ۲۲:۵۹
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرباز |
تاریخ ویرایش خبر : ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ ۲۱:۵۸