بازدید فرماندار شهرستان سرباز از پروژه آسفالت راه روستایی گران بخش مرکزی

بازدید فرماندار شهرستان سرباز از پروژه آسفالت راه روستایی گران  بخش مرکزی

💢بازدید فرماندار شهرستان سرباز از پروژه آسفالت راه روستایی گران  بخش مرکزی  
✅به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سرباز، روز دوشنبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ؛ جناب آقای دانش فرماندار شهرستان سرباز بهمراه سرکارخانم امیریان بخشدار مرکزی، برهانی نماینده اداره راهداری و دیناری عضو شورای بخش مرکزی  از پروژه آسفالت راه روستایی گران بخش مرکزی بازدید بعمل آوردند.
❇️اهم برنامه ها در بازدید فرماندار شهرستان سرباز: 
◀️ بازدید از پروژه آسفالت روستای گران بخش مرکزی، گفتنی است در این پروژه از آسفالت گرم استفاده شده است و بعد از اتمام پروژه مذکور، پروژه آسفالت واپگ شروع خواهد شد.
◀️  بازدید از روستای واپگ، بررسی مسائل مشکلات آب شرب و راه روستایی
◀️ بازدید از خانه بهداشت روستای واپگ

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۰۲:۰۰
روابط عمومی فرمانداری |
تاریخ ویرایش خبر : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۰۲:۰۰