سند تحول بنیادین اداره آموزش و پرورش سرباز توسط فرماندار رونمایی شد

سند تحول بنیادین اداره آموزش و پرورش سرباز توسط فرماندار رونمایی شد

روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۹/۵  جناب آقای فرامرز دانش فرماندار شهرستان سرباز با حضور دادکانی رئیس اداره آموزش و پرورش، معاونان و کارشناسان آن اداره از برنامه عملیاتی آموزش و پرورش سرباز و تعدادی از مدارس،که براساس سند تحول  بنیادین آموزش وپرورش  تدوین شده بود را در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش رونمایی کردند.
🔹فرماندار شهرستان سرباز در این مراسم ضمن  تبریک هفته بسیج افزودند: برای پیشرفت در برنامه ایی باید نقشه راه و برنامه ریزی مدون داشته باشیم.
🔹وی خاطرنشان کرد: نهاد تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد اجتماعی که نقش مهمی در تربیت نسل های آینده دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید برای پیشبرد اهداف خود نقشه راه داشته باشد.
🔹وی سند تحول بنیادین را به عنوان نقشه راه این نهاد دانست و گفت : سند تحول بنیادین براساس برنامه ششم توسعه و در راستای پیشرفت های همه جانبه در نظام آموزشی کشور تدوین شده است.
🔹فرماندار سرباز گفت: برای اجرای دقیق این سند باید کارگروهی تشکیل شود و اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در جلسه شورای آموزش و پرورش ارائه دهد.
 

۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹
تاریخ ویرایش خبر : ۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹