بازدید فرماندار شهرستان سرباز از نمایشگاه کتاب شهر سرباز

بازدید فرماندار شهرستان سرباز از نمایشگاه کتاب شهر سرباز

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی آقای فرامرز دانش فرماندار شهرستان سرباز به همراه آقای بلوچزهی رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان، آقای کرد رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان از نمایشگاه کتاب شهر سرباز بازدید و از  کتابدار نمونه و کتابخوان های نمونه با اهدای جایزه تجلیل به عمل آوردند.

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۰۱
تاریخ ویرایش خبر : ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۰۱