اولین جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان سرباز برگزار شد.

اولین جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان سرباز برگزار شد.

اولین جلسه  انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان سرباز، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۸/۱۹ به ریاست جناب آقای فرامرز دانش فرماندار شهرستان، نمایندگان شوراهای اسلامی بخش های، مرکزی،نسکند،مینان و کیشکور و نماینده شورای اسلامی شهر سرباز  در دفتر فرماندار برگزار شد.
*🔰نتیجه رای گیری از بین اعضای معرفی شده برای انتخابات هیئت رئیسه شورای شهرستان و نماینده شورای اسلامی در استان به شرح زیر می باشد:*

⬅️جناب آقای عبدالباقی هاشمی (رئیس شورای اسلامی شهرستان)
⬅️جناب آقای محمد اعظم سرکوری(نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان)
⬅️جناب آقای جهان بخش شهابی(سخنگوی شورای اسلامی شهرستان)
⬅️جناب آقای عطاالله بهادریان(خزانه دار شورای اسلامی شهرستان)
⬅️جناب آقای محمد حسن ملک رئیسی (نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان)

🔹جلسه  با قرائت سوگندنامه توسط اعضای شورای اسلامی شهرستان به پایان رسید.

۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۵۱
تاریخ ویرایش خبر : ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۲۰:۲۶