معرفی شهرستان

شهرستان سرباز  با 11500 کیلومتر مربع وسعت در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع است که از شمال با سراوان و ایرانشهر و از طرف شرق باحدود 121 کیلومتر خشکی به کشور پاکستان ،از جنوب به شهرستان چابهار و از غرب به نیکشهر محدود می گردد .این شهرستان از سه شهر (راسک-سرباز- پیشین ) وچهار بخش (مرکزی -سرباز-پیشین -پارود)تشکیل شده و بیش از 195000 نفر جمعیت را در خود جای داده است که 28500 نفر ساکن در نقاط شهری و166500 نفر در نقاط روستایی زندگی میکنند آب و هوای متاثر از دریای چابهار دارای تابستان گرم و مرطوب و زمستان معتدل و مناسب میباشد. یکی از قدیمی ترین مناطق بزرگ استان سیستان وبلوچستان ومقرتمدنهای بزرگی درادوارمختلف بوده است .تنوع آب وهوایی درمنطقه باعث شده میوه های متنوع مانند خرما ،خربزه درختی، موز،کنار،انبه ،چیکو،گوواواوانواع مرکبات ازقبیل لیمو،پرتقال، نارنگی وغیره کاشت شود .سربازبه دلیل سرسبزبودن ووجود دره ورودخانه پرآب به طول 313کیلومتر، زیستگاه  انواع ماهیهاوتمساح پوزه کوتاه ایرانی است. معماری سنتی وپلکانی بافت روستایی خانه هایشان درگذراین مسیر خستگی راازتن مسافرمی زداید وآرامش وصف ناپذیری به او دست می دهد تزئینات خاصی با اشکال متنوع بر روی نمای خارجی خانه ها دیده می شود.وهمچنین دارای آثارمجموعه ها ومحوطه های تا ریخی زیادی شامل قلعه ها ،محوطه ها ، بافت ها وگورستانهای قدیمی است .    

نقشه شهرستان سرباز

مساحت:11500کیلومترمربع 

جمعیت: بالغ بر195هزارنفر 

تعدادشهر:3  تعداد بخش:4 

تعداد روستا و آبادی:750 

تعداد دهیاری:173