ارتباط با ما

آدرس : سرباز-خیابان امام خمینی (ره) فرمانداری شهرستان سرباز

کد پستی :9931614443

کانال فرمانداری شهرستان در سروش :https://sapp.ir/b.sarbaz

شماره تماس دفتر فرماندار:05437312087

شماره نمابر فرمانداری:05437312089


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶:۴۸