بخشداری پارود

بخش پارود

بخش پارود با 3025 کیلومتر مربع دارای

 34600  نفر جمعیت ( 7300خانوار)  

 دو دهستان پارود(24260نفر) و   مورتان (10340نفر)

 85پارچه آبادی  و روستا

 85 کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان

با وجود جاذبه ها و چشم انداز های طبیعی و زیبا از رودخانه سرباز ، کوههای سر به فلک کشیده  بلا بند، چشمه ها  و آبشار های گوناگون یکی از بخش های مهم و توسعه نیافته می باشد که در راستای تمرکز زدایی  و ارائه خدمات مطلوب تر در فروردین 1388 با انتزاع  از بخش مرکزی شهرستان سرباز موجودیت یافت مرکز بخش با فاصله 25 کیلومتری  مرکز شهرستان 125 کیلومتری نقطه صفر مرزی فاقد زیر ساخت های شهری و عمرانی است